یادگیری XML

XML مخفف عبارت eXtensible Markup Language  می باشد که مفهوم آن زبان نشانه گذاری معطف و قابل تعمیم می باشد.

پیام تستی برای گروه نرم افزاری وب مهراز