متد ()stop در jQuery

متد ()stop


متد ()stop  در jQuery برای متوقف کردن انیمیشن و یا افکت قبل از تمام شدنشان است.
متد ()stop برای تمام توابع افکت، شامل sliding، fading و انیمیشن های سفارشی قابل اجرا است.


شکل دستوری:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);


پارامتر stopAll اختیاری بوده و مشخص می کند صف انیمیشن باید پاک شود یا خیر. بصورت پیش فرض مقدار آن false بوده، به این معنی که انیمیشن فعال متوقف خواهد شد و انیمیشن های بعدی اجرا خواهند شد.


پارامتر goToEnd اختیاری است و مشخص می کند که انیمیشن فعال را بلافاصله کامل کند یا خیر، پیش فرض آن false است.
بنابراین ، این متد بطور پیش فرض انیمیشن فعال را از اجرا روی عنصر انتخاب شده باز می دارد.


مثال زیر نحوه استفاده از متد ()stop بدون پارامتر را نشان می دهد.

متد stop
$("#stop").click(function(){
    $("#panel").stop();
}); 
مشاهده مثال

 

نظر شما

مقالات و دروس

به خبرنامه مدرسه طراحی وب ایران بپیوندید

   
   
عضویت
پیام تستی برای گروه نرم افزاری وب مهراز