پاراگراف در HTML

عنصر <p> در HTML پاراگراف را تعيين مي كند.

مثال :

<p>This is a paragraph.</p>
<p>This is another paragraph.</p>

نكته ! مرورگرها بطور خودكار ،‌مقداري فضاي خالي (margin) به قبل و بعد پاراگراف اضافه مي كنند.

نمايش HTML

نمي توان مطمئن بود كه HTML نوشته شده چگونه نمايش داده خواهد شد. صفحه هاي بزرگ و كوچك يا مرورگر تغيير اندازه داده شده ممكن است نتيجه متفاوتي دهند. در HTML نمي توان با اضافه كردن فاصله يا سطر خالي ،‌خروجي را تغيير داد. مرورگر هر فاصله يا سطر خالي اضافي را هنگام نمايش ،‌حذف خواهد كرد :

مثال :

<p>این پاراگراف حاوی
تعداد زیادی سطر
می باشد اما
مرورگر آنها را
نادیده می گیرد </p>
<p>
این پاراگراف           حاوی
تعداد زیادی    فاصله
می باشد اما
مرورگر          آنها را
نادیده می گیرد.
</p>
تگ پايان را فراموش نكنيد
حتي اگر تگ پايان را فراموش كنيد ،‌ بسياري از مرورگر ها سند را به درستي نمايش خواهند داد :

مثال :
<p>This is a paragraph.</p> <p>This is another paragraph.</p>


مثال بالا در بسياري از مرورگر ها درست كار خواهد كرد. اما فقط به اين نكته اتكا نكنيد.
نكته !‌ ننوشتن تگ پايان مي تواند موجب ايجاد نتايج يا خطاهاي غير منتظره شود.

سطر فاصله در HTML

عنصر <br> يك سطر فاصله را تعيين مي كند. براي ايجاد يك سطر جديد بدون اينكه پاراگراف جديدي شروع كنيم ،‌از اين تگ استفاده مي كنيم :‌
 

<p>This is<br>a paragraph<br>with line breaks.</p>
تگ <br> يك تگ تهي است ،پس تگ پايان ندارد.

مشكل اشعار
مصراع هاي شعر زير كلا و بطور متوالي در يك سطر نمايش داده خواهد شد :

 

<p>
جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا
واماندگی‌ست حاصل تعبیر خواب پا
ممنون غفلتیم‌ که بی‌منت طلب
ما را به ما رساند به شبگیر خواب پا
</p>

عنصر <pre> در HTML

اين عنصر يك متن تنظيم نشده تعيين مي كند. متن داخل عنصر <pre> در فونتي با عرض ثابت نمايش داده مي شود (معمولا فونت "courier" ) و فاصله و سطر خالي هاي ايجاد شده صرفا توسط كليد اينتر را نيز نگه مي دارد.

مثال :

<pre> جولان ما فسرد به زنجیر خواب پا
واماندگی‌ست حاصل تعبیر خواب پا
ممنون غفلتیم‌که بی‌منت طلب
ما را به ما رساند به شبگیر خواب پا
</pre>

نظر شما

مقالات و دروس

به خبرنامه مدرسه طراحی وب ایران بپیوندید

   
   
عضویت
پیام تستی برای گروه نرم افزاری وب مهراز